pl en de fr
27-04-2021

Porządek obrad Komisji Edukacji i Sportu - 04-05-2021r.

PORZĄDEK OBRAD Komisji Edukacji i Sportu w dniu 4 maja 2021 r., godz. 17.00 wizja lokalna na budowie zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wizja lokalna na budowie zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German.
 3. Sprawy różne, wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.

  Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu
 /- Monika Kurowska -/

Zaproszeni goście:

 • Pani Renata Kaznowska – Zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
 • Pani Dorota Łoboda – Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy
 • Pani Agnieszka Wyrwał – Radna m. st. Warszawy
 • Pan Piotr Mazurek (KO) – Radny m. st. Warszawy
 • Pan Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pani Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pani Joanna Gospodarczyk - Dyrektor Biura Edukacji m. st. Warszawy
 • Pani Maria Szwałko – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pan Artur Nawrot – Naczelnik Wydziału Oświaty Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy Żoliborz m. st. Warszawy  
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza