pl en de fr
21-04-2021

Posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa oraz Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa - 27-04-2021 r.

PORZĄDEK OBRAD wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa oraz Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa w dniu 27 kwietnia 2021 r., godz. 18.00 Posiedzenie w trybie zdalnym

 1. Przyjęcie porządku obrad. 
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy za rok 2020” – druk nr 157
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2021 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą   Nr 1125/21 z dnia 16 kwietnia 2021 r. wraz z autopoprawką wprowadzoną Uchwałą Nr 1129/21 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. - druk nr 155 i druk nr 155A
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na rok 2021 – druk nr 156
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

                      Przewodnicząca                                        Wiceprzewodniczący
Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa       Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa
                   /-Joanna Tucholska-/                                     /-Dariusz Kołodziejek-/

Zaproszeni goście:

 • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Paweł Michalec
 • Z-ca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Agata Marciniak-Różak
 • Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz – p. Alina Chojnicka
 • p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz – p. Michał Szpakiewicz
 • Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz– p. Krystian Ciećka
 • Z-ca Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz– p. Krystian Wilk

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza