pl en de fr
04-09-2020

Posiedzenie Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego oraz Komisji Edukacji i Sportu - 08-09-2020 r.

PORZĄDEK OBRAD Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego oraz Komisja Edukacji i Sportu w dniu 8 września 2020 r., godz.18.00
Urząd Dzielnicy Żoliborz, sala nr 328, ul. Słowackiego 6/8
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – dyskusja oraz opinia obydwu Komisji.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia. 
Przewodniczący Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego
/-Adam Buława-/         
Przewodnicząca Komisji Edukacji     
/-Monika Kurowska-/

Zaproszeni goście:

 • Pani Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Michał Błotny – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz . m. st. Warszawy kadencji 2018 - 2020 r. 
 • Klaudia Wyszogrodzka – Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Dzielnicy  Żoliborz m. st. Warszawy kadencji 2018 - 2020 r.
 • Franciszek Sala - Sekretarz Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy kadencji 2018 - 2020 r.
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza